GMS Polar White Overmantle

495.00

Polar White Marble Mirror

Dimensions

1500 × 450 × 450 mm

Finish

Marble

Colour

Polar White

Search